Federación Española de Esperanto

21-a de februaro, Tago de la Gepatra Lingvo

La 21-an de februaro oni festas en la tuta mondo la Tagon de la Gepatra Lingvo, proklamitan de UNESKO.

En la ĉijara oficiala mesaĝo de la Ĝenerala Direktoro de tiu organizo, Irina Bokova, kiun oni povas legi kompleta en la retejo de Universala Esperanto-Asocio, ŝi asertas interalie:

La protektado kaj la antaŭenigo de la gepatraj lingvoj estas bazaj antaŭkondiĉoj por tutmonda civitaneco kaj vera reciproka interkompreniĝo. La kompreno kaj parolkapablo en pluraj lingvoj kondukas al pli bona kompreno de la riĉeco de kulturaj interagoj en nia mondo.[...] La alproksimiĝo de popoloj en "mondan vilaĝon" eĉ pli necesigas la strebadojn por interkultura kompreno kaj dialogo. En la hodiaŭa mondo la normo estas uzo de minimume tri lingvoj, unu loka, unu pli vaste uzata kaj unu internacia lingvo por komuniki sur niveloj loka kaj tutmonda. Tiu diverseco lingva kaj kultura estas probable nia plej granda ŝanco por la futuro: por kreemo, novigo, inkluziveco. Ni ne malŝparu ĝin.

Hispana Esperanto-Federacio apogas tiujn frazojn kaj invitas la esperantistojn disvastigi la mesaĝon. Ni publikigis komunikon, kiun ni diskonigis per diversaj medioj, kaj kiujn oni povas legi hispanlingve en tiu ĉi ligilo.

Esperanto povas taŭgi por tiu duobla celo: unuflanke respekti la rajton de ĉiuj mondloĝantoj sin esprimi en sia denaska lingvo, kaj samtempe faciligi la rimedojn por komuniki kun la mondo. Tio estas la bazo necesa por atingi pli justan socion, ankaŭ el vidpunktoj lingva kaj kultura.

UEALa Asociación Universal de Esperanto, fundada en 1908, es actualmente la organización internacional más grande de hablantes de Esperanto, con miembros en 117 países. Más información.  

EEUNuestra Asociación forma parte también de la Unión Esperantista Europea, organización que promociona nuestra lengua en las instituciones de la Unión Europea. Más información.