Federación Española de Esperanto

Lista básica de lectura de literatura

Cualquiera que desee hablar de la literatura original en esperanto, aunque sólo sea para mencionarla, debe haber leído por lo menos varias obras destacadas antes de expresar su opinión.

A continuación se muestra una pequeña selección de títulos:

Poezio / Poesía
 • AULD, William (red.). Esperanta Antologio [Antología esperantista]. Segunda edición, revisada y completada, UEA, Rotterdam, 1984. 887 p.
 • AULD, William.; DINWOODIE, John Sharp; FRANCIS, John Islay; ROSSETTI, Reto Mario. Kvaropo [Cuarteto]. Juan Régulo, La Laguna, 1952. 104 p.
 • AULD, William. La infana raso [La raza infantil]. Juan Régulo, La Laguna, 1956. 104 p.
 • BAGHY, Julio. Pilgrimo [Peregrinación]. Budapest, 1926. 124 p.
 • BAGHY, Julio. Preter la vivo [Al margen de la vida]. Literatura Mondo, Budapest, 1923. 124 p.
 • BOULTON, Marjorie. Eroj [Partículas]. Juan Régulo, La Laguna, 1955. 286 p.
 • HOHLOV, Nikolai. La tajdo [La marea]. Heroldo de Esperanto, 1928. 61 p.
 • KALOCSAY, Kálmán. Streĉita kordo [Cuerda tirante]. Literatura Mondo, Budapest, 1931. 189 p.
 • KOCK, Edwin de. Fajro sur mia lango [Fuego en mi lengua]. Juan Régulo, La Laguna, 1967. 119 p.
 • KURZENS, Nikolai. Mia spektro [Mi espectro]. Literatura Mondo, Budapest, 1938. 64 p.
 • MAURA, G.E. Duonvoĉe [A media voz]. Juan Régulo, La Laguna, 19632. 179 p.
 • MIHALSKI, Eŭgeno. Prologo [Prólogo]. SAT, Leipzig, 1929. 62 p.
 • MIYAMOTO Masao. Invit' al japanesko [Invitación al tanca o métrica japonesa]. Juan Régulo, La Laguna, 1971. 110 p.
 • PENETER, Peter. Sekretaj Sonetoj [Sonetos secretos]. Budapest, 1931. 95 p.
 • PRIVAT, Edmond. Tra l' silento [A través del silencio]. Ginebra, 1912. 29 p.
 • RAGNARSSON, Baldur. Ŝtupoj sen nomo [Escalones sin nombre]. Juan Régulo, La Laguna, 1959. 127 p.
 • ROSSETTI, Reto Mario. Pinta krajono [Lápiz afilado]. Juan Régulo, La Laguna, 1959. 128 p.
 • SADLER, Victor. Memkritiko [Autocrítica]. Eldonejo Koko, Copenhague, 1967. 60 p.
 • SCHWARTZ, Raymond. La stranga butiko [La tienda extraña]. Esperantista Centra Librejo, París, 1931. 127 p.
 • SCHWARTZ, Raymond. Verdkata testamento [El testamento del gato verde]. Centra Librejo Esperantista, París, 1926. 123 p.
 • TÁRKONY, Lajos. Soifo [Sed]. Juan Régulo, La Laguna, 1964. 231 p.
 • UEYAMA Masao. Por forviŝi la memoron pri ŝi [Para borrar su memoria]. L' Omnibuso, Kioto, 1974. 95 p.
Proza fikcio / Ficción en prosa
 • BAGHY, Julio. Sur sanga tero [En tierra sangrienta]. Segunda edición. Szalay, Budapest, 1933. 264 p.
 • BAGHY, Julio. Viktimoj [Víctimas]. Hungara Esperanto-Instituto, Budapest, 1925. 162 p.
 • BOULTON, Marjorie. Okuloj [Ojos]. Juan Régulo, La Laguna, 1967. 177 p.
 • BULTHUIS, Hindrik Jan. Idoj de Orfeo [Hijos de Orfeo]. Den Haag, 1923. 542 p.
 • ENGHOLM, Stellan. Homoj sur la tero [Hombres en la tierra]. Literatura Mondo, Budapest, 1932. 201 p.
 • FORGE, Jean. Mr. Tot aĉetas mil okulojn [Mr. Tot compra mil ojos]. Literatura Mondo, Budapest, 1934. 243 p.
 • FRANCIS, John. La granda kaldrono [El gran caldero]. TK/Stafeto, Antwepern, 1978. 592 p.
 • FRANCIS, John. Vitralo [Vidriera]. Juan Régulo, La Laguna, 1960. 135 p.
 • KONISI Gaku. Vage tra la dimensioj [Vagando por las dimensiones]. Japana Esperanto-Ligo, 1976. 77 p.
 • LORJAK. Regulus. Eldono Gabrielli, Ascoli Piceno, 1981. 340 p.
 • LUYKEN, Heinrich August. Pro Iŝtar [Por Ishtar]. Hirt & Sohn, Leipzig, 1924. 304 p.
 • MIYAMOTO Masao. Naskitaj sur la ruino - Okinavo [Nacidos en las ruinas. Okinawa]. Librejo Pirato, 1976. 146 p.
 • NEMERE, István. Sur kampo granita [En un campo de granito]. Hungara Esperanto-Asocio, Budapest, 1983. 125 p.
 • NEWELL, Leonard Nowell Mansel. Baki [Bakshish]. Literatura Mondo, Budapest, 1938. 149 p.
 • PIĈ, Karolo. La litomiŝla tombejo [El cementerio de Litomyšl]. Artur E. Iltis, Saarbrücken, 1981. 276 p.
 • RIBILLARD, Jean. Vivo kaj opinioj de majstro M'Saud [Vida y opiniones del maestro M'Saud]. Juan Régulo, La Laguna, 1963. 143 p.
 • ROBINSON, Kenelm. Se grenereto... [Si una pequeña semilla...] Londres, 1930. 158 p.
 • ROSBACH, Johan Hammond. Fianĉo de l' sorto [Novio del destino]. Dnask Esperanto-Forlag, 1977. 192 p.
 • ROSSETTI, Cezaro. Kredu min, sinjorino! [¡Créame, señora!] Heroldo de Esperanto, Schveningen, 1950. 259 p.
 • ROSSETTI, Reto Mario. El la maniko [De la manga]. Juan Régulo, La Laguna, 1955. 221 p.
 • ROSSETTI, Reto Mario; SZILÁGYI, Ferenc. 33 rakontoj: la Esperanta novelarto [33 relatos: el arte de la novela corta en esperanto]. Juan Régulo, La Laguna, 1964. 328 p.
 • SCHWARTZ, Raymond. Kiel akvo de l' rivero [Como el agua del río]. Juan Régulo, La Laguna, 1963. 487 p.
 • SCHWARTZ, Raymond. Vole... novele [Quieras o no...velas]. TK, Copenhague, 1971. 192 p.
 • STURMER, Kenelm Ralph Creuzé. Por recenzo! [¡Para la crítica!] The Esperanto Publishing Co, Londres, 1930. 61 p.
 • SZATHMÁRI, Sandor. Vojaĝo al Kazohinio [Viaje a Kazohinia]. SAT, París, 1958. 315 p.
 • SZILÁGYI, Ferenc. Koko krias jam! [¡Ya canta el gallo!] Juan Régulo, La Laguna, 1955. 225 p.
 • SZILÁGYI, Ferenc. La granda aventuro [La gran aventura] Eldona Societo Esperanto, Estocolmo, 1945. 143 p.
 • TÓTH, Endre. Lappar, la Antikristo [Lappar, el anticristo]. Hungara Esperanto-Asocio, Budapest, 1982. 137 p.
 • VARANKIN, Vladimir. Metropoliteno [Metropolitano]. Ekrelo, Amsterdam, 1933. 200 p.